Kimler Katılmalı?

Kurum içinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi konusunu stratejik bir şekilde ele almak isteyen kurumları temsilen uzman ve yöneticiler

Sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, pazarlama, insan kaynakları alanlarında çalışan profesyoneller

Konuya daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyen tüm profesyoneller

 

Neden Katılmalı?

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bireylerin, şirketlerin ve devletlerin düşünce ve davranış biçimlerini değiştirmeye ihtiyacımız var. Benzer şekilde, iyi hikayelerin de daha fazla insana ulaşmasına ihtiyacımız var…
Etkin iletişim, sadece bilgilendirmez, aynı zamanda ilham verir ve değiştirir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi çalışmalarının birbirinden ayrı düşünülmemesi gerekiyor.
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında çözülmesi gereken zorlu problemlerimizin olduğu; toplumun sosyal ve çevresel konulardaki duyarlılığının her geçen gün arttığı; bilgi teknolojileri ve iletişim araçlarının gelişmesiyle şeffaflaşan dünyamızda sürdürülebilirlik iletişiminin önemi giderek daha fazla artıyor.
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın düzenlediği eğitimde, sorumlu yönetim, sürdürülebilirlik iletişimi ve itibar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmekte ve şirketlerin sürdürülebilirlik iletişimi kapsamında faydalanabilecekleri yöntem ve araçlar sunulmaktadır.
Eğitim süresince sektörlerden iyi örnekler paylaşılacak ve deneyim aktarımında bulunulacaktır. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmaları ile konuyu pekiştirme ve kendi sektör ve kurumlarına uyarlayabilme imkanı yakalayacaktır.

 

 

Eğitim Yeri: İstanbul (Belirlenecektir)

Eğitim Süresi: 1 tam gün

Eğitim Dili: Türkçe

Katılım Belgesi: Eğitim sonrası isme özel katılım sertifikası verilecektir.

 

Eğitmenler

Salim Kadıbeşegil
Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Konuk Konuşmacı
Nuran Aksu, Zenna Danışmanlık