Su Kaşifi

Su Kaşifi Programı 8-14 yaş grubu öğrencilerin azalan temiz su kaynakları sorunu üzerine ortak eylemde bulunmalarını ve daha fazla su bilincine sahip bir dünya için öncü olmalarını destekleyen, eğlenceli ve heyecanlı aktivitelerle dolu bir programdır. Su Kaşifi etkinlikleri her okuldan proje ekibi öğrenme hedeflerine ve zamanına uyacak şekilde uygulanabilen bir modeldir. Tüm etkinliklere ait kaynak dokümanlar mevcuttur ve program öğrenci liderliğinde gerçekleştiği için çok az planlama gerektirir. Su Kaşifi programını okullar, sınıflara, kulüplere, izci gruplarına, eko kuluüplere, okul sonrası etkinlik gruplarına ve diğer bütün çocuk grupları ile gerçekleştirilebilmektedir. Su Kaşifi programını oluşturmak üzere, İngiltere merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Global Action Plan UK (GAP UK) öncülüğünde ve HSBC Su Programı desteğiyle bir araya gelmiştir. 2022 yılında Maxion İnci Jant grubu tarafından desteklenmiş ve Mikado ile yürütülmüştür.                                                                                                                        

Yarın Bizim

YarınBizim; Sabancı Topluluğu’nun, anne, baba, abla veya ağabeyinden en az biri sağlık çalışanı olan ve 11,12. sınıfta okuyan öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. YarınBizim’e dahil olan öğrenciler Sabancı Topluluğu’ndan çalışanlarla çevrimiçi mentorluk seanslarında bir araya gelmiştir. Ayrıca projeye ait online platformda Sabancı Üniversitesi Kariyer Destek Programı, Sorumlu Gençlik, İlham Veren İsimler, Meslek Hikayeleri gibi konularda içeriklerle buluşmaları sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DOZ Abdi İbrahim Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı

Doz, Abdi İbrahim İlaç’ın sağlık sektöründe yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri desteklediği sağlıkta sosyal inovasyon programıdır. Erken ve ileri aşama etki odaklı girişimcileri desteklemek amacıyla yola çıkan program ilk döneminde “We Heal The Future” olarak düzenlenmiş ve İleri aşama sosyal girişimler arasında PONS isimli girişim, erken aşama sosyal girişimler arasında ise “Hastane Arkadaşım İDA” isimli girişim birinci olmuştur. BIODIF isimli girişim ise jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Programın yeni döneminde de erken ve ileri aşama girişimlerden başvurular almıştır. Ayrıca düzenlenen Bir Doz Etkinlik serisiyle sağlık alanında sosyal inovasyona meraklı, bu alanda kendini geliştirmek ve Doz topluluğun bir parçası olarak etkilerini büyütmek isteyen bireylere yönelik içerikler de sunmakta, üniversite işbirlikleri yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Gelecek Proje Yarışması

Gençlerde sürdürülebilirlik bilinci geliştirmek ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve olmalarına yönelik geliştirilen “Sürdürülebilir Gelecek Yarışması” aktif, katılımcı ve duyarlı gençler yaratmak; gençliği üretmeye yönlendirerek yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak amaçlarıyla hayata geçirilmiştir.1 Temmuz 2020’de başvurusu sona eren yarışmaya Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 1263 başvuru alınmıştır. Yarışma sonucunda “Sürdürülebilir Tekstil Materyalleri Kütüphanesi”,”Bongo Art Project” ve “Referandom” projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgenin konu ile ilgili kapasitesini artırmak ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını destekleyecek sosyal girişimlerin yerelde artması amacıyla, bu alanda çatı bir kuruluş olma hedefiyle BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kurulmuştur. Bölgedeki potansiyel sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak toplumsal değer taşıyan, sosyal etki odaklı fikirleri ortaya çıkarmak ve desteklemek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak için çalışmalar yürütülen merkez kurulurken ; Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı olarak Bursa Nilüfer Belediyesi ile 12 ay boyunca devam edecek işbirliği gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler AB EASI Projesi

Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler: Kapasite Geliştirme Programı sosyal girişimcilerin finansmana erişim sağlamalarına destek olmak amacıyla Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve Ashoka Türkiye ortaklığında hayata geçen bir programdır. Aralık 2016 Aralık- Haziran 2018 tarihleri arasında hayata geçmiştir. Program sonunda, programa katılan sosyal girişimcilerin yatırımcı çekebilecek nitelikte olması ve yatırım alabilmeleri hedeflenmiştir. Sosyal odağı güçlü, sosyal hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren, etki ve işletme odaklarını geliştirmeyi ve yatırıma hazır olmayı hedefleyen sosyal girişimlere yönelik kurgulanan Sertifika Programı 7 ana modül ve 2 tam günden oluşup modül içerikleri: “Sosyal Etki Yönetimi,Strateji Ve İş Modeli Geliştirme,Finansal Sürdürülebilirlik ve Gelir Modeli,Marka Stratejisi,Kurumsal ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Ağ Kurma ve İletişim,Sosyal Finansman ve Etki Yatırımı” başlıklarından oluşmuştur.

Cinsiyet Eşitliği Yönetim Aracı (Toolkit)

Kadın İstihdamı Yönetim Aracı, Fransız ANACT Cinsiyet Eşitliği Tanı Aracı’nın Türkiye’deki yasa ve yönetmelikler ve uygulamalar göz önünde bulundurularak Türkiye’deki şirketlerin kullanımına yönelik uyarlanmasıyla oluşturulan bir araçtır. Bu araç, işletmelerin belirli bir yıldaki verilerini baz alarak o süre zarfındaki toplumsal cinsiyet farkındalığı durumunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte şirket, belirli aralıklarla tekrar veri girişinde bulunarak değişimini gözlemleyebilmekte; her sene doldurularak yıllar arasındaki değişimin karşılaştırılabilmesi ve izlenebilmesi işletmeler için bir gelişim fırsatı sunmaktadır. Şirketlerde kadın istihdamına önem veren ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının oluşması ve gelişmesi adına bu aracın bir başlangıç noktası teşkil etmesi hedeflenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Know Your Impact/Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları

“Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesi Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, işbirliğiyle gerçekleşmiştir. ​2 yıl boyunca süren proje, sosyal girişimciliğin sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir çözüm modeli olarak güçlendirilmesini amaçlamıştır. Proje ayrıca, genç sosyal girişimcilere sosyal etki ölçme konusunda yetkinlikler kazandırarak, toplumda daha da etkili olmalarını sağlamayı hedeflemiştir. Sosyal girişimciler ve ekosistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratan proje, genç sosyal girişimcilerin yararlanacağı, anadilde materyaller oluşturulmasını sağlamış; bilgiye erişim kolaylaşmışken, eğitim ve koçluk programlarıyla da sosyal girişimcilerin çeşitli alanlardaki yetkinlikleri daha da artırılmıştır.

Çelikel Eğitim Vakfı Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı

Çelikel Vakfı'nın inşa ettiği Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesindeki öğrenci, veli ve öğretmenlerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimini artırmaya yönelik geliştirdiği ''Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı'' ile bir eğitime destek modeli geliştirilmiştir. Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında “Özgüven,Hedef Bağlılığı,Proje Geliştirme,Girişimcilik” gibi alanlarda konusunda uzman kişi ve kurumların da destekleriyle öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim, kültür-sanat ve sosyal gelişim faaliyetleri yürütülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Projenin amacı mesleki ve teknik eğitim konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılarak mesleki eğitimin karşı karşıya olduğu sorunların çözülmesi; mesleki eğitimin itibarının güçlendirilmesi ve ilgili paydaşların harekete geçmesinin sağlamaktır. Proje kapsamında “Meslek Lisesi Koçluğu” sistemi kurulmuş, gönüllü koçlar ve bursiyer uygulama modül içerikleri geliştirilmiş ve projenin izleme-değerlendirme mekanizması kurulmuştur. Proje kapsamında 21 farklı Koç Topluluğu şirketinden gönüllü koçluk yapmakta olan 373 kişinin, her sene gerçekleşen koçluk ve gönüllülük eğitimlerini Mikado Danışmanlık gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Mikado Danışmanlık ayrıca, projenin sosyal etki raporunu hazırlamıştır.