İklim Eylemi Eğitim Programı

İklim değişikliği ile mücadele sürecinde kurumların; bilime dayalı hedefler (SBTi) belirlemeleri, iş süreçlerini düzenlemeleri ve paydaşlarıyla işbirliği halinde projeler geliştirmeleri gerekmektedir. AB Yeşil Mutabakat’na uyum çerçevesinde, özellikle de Ekim 2023 itibariyle aktif hale gelecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kurumlara getireceği yükümlülüklere hazırlıklı olunması önem taşımaktadır. Dört modülden oluşan İklim Eylemi Eğitim Programı , bu konularla ilgili şirketlerin kapasitelerini güçlendirmeleri ve aksiyon almalarına hizmet etmektedir. Programa tüm modülleriyle kayıt olunabileceği gibi, ayrı ayrı da katılmak mümkündür.

Kimler Katılmalı?

İklim krizi için somut bir yol haritası çizmek isteyen kurumlar

Paris İklim Antlaşması’nda kabul edilen küresel 1.5 C hedefi ile uyumlu Net-Sıfır hedefi belirlemek isteyen veya belirlemiş olup bu doğrultuda iklim eylem planı hazırlamak isteyen kurumlar

SBTi Net-Sıfır Standartına başvurmayı düşünen kurumlar

Neden Katılmalı?

Değişmekte olan dünyaya ayak uydurmaya çalışan tepkisel “takipçi” konumu yerine iklim krizini kendi vizyon ve değerleri doğrultusunda ele alıp tüm dünyada kuralların ve normların yeniden belirlenmekte olduğu bu süreçte bir adım önde olarak geleceği belirleyenler arasında yer almak

Uluslararası talep ve yaptırımlara zamanında hazır olmak

İklim eylem planını bilimsel bir anlayışla ve Paris İklim Antlaşması’nda kabul edilen hedeflerle uyum içerisinde hazırlamak için gerekli anlayışı ve alt yapıyı oluşturmak

İklim eylem planında netlik kazanmak ve ilerleme kat etmek

Kurumun tüm birimleriyle iklim eylem planının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı vermek

 

 

Eğitim Yeri: Zoom Platformu

Eğitim Dili: Türkçe

Katılım Ücreti: 5 Modül Tüm Program (Her şirketten 15-20 kişi için geçerlidir.) 125.000 TL

1.AB Yeşil Mutabakat Bilgilendirme Eğitimi

2.En ROADS İklim Eylemi Simülasyon Oyunu

3.SBTi Net Sıfır Standardı Atölyesi

4.İklim Eylem Planı Azaltım-Uyum Atölyesi

5.Değerlendirme ve Sonraki Adımlar

Katılım Belgesi: İsme özel katılım sertifikası verilecektir.

 

Eğitmenler

Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Pınar Öncel
Sürdürülebilir Yaşam En Roads İklim Elçisi

Tuna Özçuhadar
Sürdürülebilir Yaşam En Roads İklim Elçisi

Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü