Üyeliklerimiz

Etkili Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri ile Toplumsal Dönüşüm

Açık İnovasyon ile Model Geliştirme

Açık İnovasyon ile Model Geliştirme

Mikado olarak, toplumsal ihtiyaçlara uygun paydaş katılımlı yenilikçi inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştiriyoruz.

Paydaş İşbirlikleriyle Ekosistem Geliştirme

Paydaş İşbirlikleriyle Ekosistem Geliştirme

Kaynakların verimli kullanımı ve ilgili paydaşların mobilize edilmesi ile toplumsal dönüşüm yaratan ekosistemlerin oluşmasına katkı yapıyoruz

Etki Odaklılık

Etki Odaklılık

Kurumların etki odaklı düşünmeleri ve etkilerini yönetmelerine destek oluyoruz

Çalışma Alanlarımız

Türkiye’nin ilk B Corp sertifikalı şirketi ve pek çok kez "Dünya için En İyi Şirketler" arasına seçilen Mikado ile kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümüzünü hızlandırın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Sorumlu bir özel sektör için kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çözümleri

 • Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Tespiti
 • Paydaş Diyaloğu Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Süreç Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik İletişimi
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
ETKİ YÖNETİMİ

ETKİ YÖNETİMİ

Kurumların etki yönetim sistemlerini kurmalarına ve raporlamalarına yönelik destekler

 • Etki Yönetimi Yapılanması
 • Çevresel ve Sosyal Uygunluk Performans Değerlendirme & Denetim
 • SROI – Yatırımların Sosyoekonomik Etki Değerlendirmesi
 • Toplumsal Yatırım Programları Sosyal Etki Ölçümlenmesi
TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI

TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI

Kurumların mevcut kaynaklarıyla toplumun ihtiyaçlarının buluştuğu kalkınma programları geliştirmeleri ve uygulama koymalarına yönelik destekler

 • Arama ve Odak Grup Toplantıları ile ihtiyacın tespit edilmesi
 • Paydaşların belirlenmesi
 • Program hedefleri ve uygulama araçlarının oluşturulması
 • Uygulama Desteği
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELİŞTİRME

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELİŞTİRME

Sosyal girişimciliğin Türkiye’de gelişmesi ve sosyal girişimcilerin kapasitelerini geliştirerek etki odaklı girişimler kurmalarına yönelik destekler

 • Sosyal Girişimcilik Merkezleri Kurulum Desteği
 • Sosyal Girişimcilik Kapasite Geliştirme Programları
 • Araştırma Destekleri
 • Literatür Oluşturma

İlke ve Değerlerimiz

Ekibimiz

Ekibimiz

Ekibimiz

Kurucu ve Yönetici
Kurucu ve Yönetici

Serra Titiz

Serra Titiz, bir sosyal girişimci olarak, 2003 senesinden beri sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaktadır. Türkiye’de farklı sivil toplum örgütlerinde gençler, kadınlar ve mesleki gruplarla birlikte çalışıp sivil toplumda sahada ve yönetim seviyesinde oluşturduğu uzmanlıklarını şirketlerin toplumsal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bütünleştiren, model olan ve sosyal etkisi yüksek projelere imza atmıştır.

2007 yılında kar amacı gütmeyen Mikado Danışmanlık şirketini kurmuştur.

Serra Titiz, Mikado bünyesinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra UNDP projelerinde de kıdemli uzman olarak yer almaktadır.

2012 yılında Eisenhower fellow, 2013 yılında da ASHOKA Fellow seçildi. 2014’te BMW Foundation’dan Responsible Leader Ödülü almıştır. KSS Derneği Danışma Kurulunda, Repman İtibar Enstitüsü Danışma kurulunda yer almaktadır.

Serra Titiz, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde; yüksek lisansını ise Aston Business School (İngiltere, Birmingham) İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.

Genel Müdür
Genel Müdür

Şadan Ertekin Mis

2014 yılından beri sürdürülebilirlik alanında çalışmakta olan Şadan Ertekin Mis’in uzmanlık alanları
arasında kurumların sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, toplumsal
yatırım programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, sürdürülebilirlik raporunun
hazırlanması ve sürdürülebilir davranış değişikliği projelerinin yürütülmesi yer
alıyor.Mikado Genel Koordinatörü Şadan Ertekin Mis, eğitmen olarak farklı sürdürülebilirlik
eğitimleri de vermektedir.Şadan Ertekin Mis, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği’nden almış, yüksek lisansını ise 2013 yılında, Marmara Üniversitesi
Çevre Bilimleri Programında tamamlamıştır. Çeşitli sektörlerdeki şirketlerde Tedarik
Zinciri Yönetimi Alanındaki deneyiminin ardından, 2014 yılından itibaren
sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaktadır.Enerji, finans, inşaat, otomotiv vb. gibi birçok sektörden şirketin
sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulmasına, stratejik aksiyonlarının takip
edilmesine, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına, toplumsal yatırım
programlarının koordine edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilirliğe
Giriş, Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi , Sürdürülebilirlik Raporlaması ve
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimlerinde eğitmendir.Şadan Ertekin Mis ayrıca, Mikado’yu temsilen Global Action Plan International
Network’ün Yönetim Kurulu üyesidir.

Proje Koordinatörü
Proje Koordinatörü

Nuha Boğa

Nuha Boğa, lisans eğitimini ODTU Uluslararası İlişkiler ve yüksek lisansını College of Europe’ta Avrupa Birliği Diplomasi Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013’ten bu yana mülteci gençlerin güçlendirilmesi, kalkınma, eğitimde inovatif sosyal girişim ve sosyal uyum projelerinde farklı uluslararası sivil toplum kuruluşlarında projeler yürüttü. 2018’den beri Gelecek Daha Net ve Mikado ortaklığında yürütülen Embark Projesi’nin Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Betül Handan Dallı

Mikado bünyesinde Proje Uzmanı olarak görev alan Betül Handan Dallı, sosyal etki analizi ve toplumsal yatırım programları geliştirilmesi ve yürütülmesi konularında sorumludur. Bunun yanında masal anlatıcılığı, grup içi drama teknikleri ve yaygın eğitim metotlarını kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele, gönüllü yönetimi gibi alanlarda atölyeler düzenlemektedir.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Bahar Ege

Bahar Ege, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Rotterdam Erasmus Üniversitesi’ne bağlı International Institute of Social Studies’de İnsan Hakları, Kalkınma ve Sosyal Adalet alanında tamamlamıştır. Eğitim, göç ve insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. 2019 yılından beri farklı projelerde sosyal etki değerlendirme çalışmalarında yer almıştır. Mikado Etki Programları’nda proje uzmanı olarak görev almaktadır.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Bilge Derdiyok

Mikado bünyesinde Proje Uzmanı olarak görev alan Bilge Derdiyok, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyoloji ve Uluslararası ilişkiler alanında, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. 2021 yılından itibaren Medya Kent ve Kültür çalışmaları anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.. 2012’ten bu yana toplumsal sorunları merkeze alan makaleler yazmış, çeşitli düşünce kuruluşlarında da aktif rol almıştır.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Bilinç Sezgin

Bilinç Sezgin, 2012’de Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra kariyerini sosyal fayda yaratmak üzerine kurguladı. Özellikle iklim savunuculuğu, yaygın eğitim ve gençlik çalışmaları projelerinde ulusal ve uluslararası ölçeklerde çeşitli rolleri oldu. Kendisini bir proje geliştirme uzmanı, öğrenme alanı tasarımcısı ve bir kolaylaştırıcı olarak tanımlıyor. Bir çok sivil toplum kuruluşuna bu alanlarda gönüllü destek vermeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Boş zamanlarını yemek pişirerek, blogu için deneme ve öykü yazarak değerlendirmeyi seviyor.

Proje Asistanı
Proje Asistanı

Cansu Yüksektepeli

Cansu Yüksektepeli, 2022 yılında Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanan projelerde ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktadır. Mikado Etki Programlar’ında proje asistanı olarak görev almaktadır.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Derya Ulkat

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan Derya Ulkat, Mikado bünyesinde sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ve sürdürülebilirlik raporlaması projelerinde görevli. Lisans yıllarından itibaren ise aktif olarak çok sesli koro ve oluşumlarda yer alarak müzikal paylaşımlarını sürdürmektedir.

Proje Koordinatörü
Proje Koordinatörü

Genar Ersoy

Genar Ersoy, 2012 yılından beri gençlik ve engellilik alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinde görevler yürütüyor. SALTO-Gençlik Kaynak Merkezi’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği gençlik alanında eğitmen eğitimini tamamladı.Çalışma alanları; genç bireylerin insan hakları, gençlik politikaları, sosyal girişimcilik çalışmaları ve sosyal etki yönetimi üzerine olup 2017 yılından itibaren Gelecek Daha Net Gençlik Platformu’nda Projeler Koordinatörü olarak görev almaktadır.

Etki Programları Direktörü
Etki Programları Direktörü

Tuba Bozaykut Bük, PhD

Tuba Bozaykut lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi anabilim dalından almıştır. 2014yılından beri vakıf üniversitelerinde görev almakta, lisans ve lisanüstü dersleri vermektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ve sürdürülebilirlik raporlamaları üzerine araştırmaları çeşitli konferanslardasunulmuş, ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır. Çalışmalarını, sürdürülebilirlik ve piramidin altı yaklaşımları ekseninde devam ettirmektedir. Akademik kimliği ile Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nda yürütülen projelere Aralık 2019 itibariyla danışmanlık desteği vermeye başlamıştır.

Proje Uzmanı
Proje Uzmanı

Nevra Erten

Özel sektörde halkla ilişkiler alanında başladığı meslek hayatının rotasını 2005 yılında Sivil Topluma çevirmiştir. Türk Kalp Vakfı’nda Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, ardından Koruncuk Vakfı’nda Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak çalışmıştır. Vakfın markalaşma sürecinden sosyal sorumluluk projelerine farklı alanlarda iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmüştür. Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Genel Sekreterliği, İstanbul Kalkınma Ajansı fonu ile yürütülen “Çocuğum Özelim Buna Değerim” projesi proje koordinatörlüğü, AB Başkanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında “Aileye Dönüş Psikososyal Destek Modelleme Projesi” iletişim koordinatörlüğü son yıllarda yer aldığı çalışmalardır.

Danışmanlarımız

Sürdürülebilirlik, sosyal etki, iletişim, araştırma gibi alanlarda uzman danışman ağımız

Bahar Keskin Den Doelder
Danışman

Bahar Keskin Den Doelder

Bahar Keskin den Doelder sürdürülebilir kalkınma alanındaki kariyerine 1995 yılında kıyı alanlarının entegre yönetimi, sürdürülebilir turizm ve temiz üretim konularına odaklanarak başladı. 2002 yılından bu yana ise Türkiye ve Hollanda bazlı büyük ölçekli şirketlere sürdürülebilirlik yönetimi ve iletişimi (çevresel, sosyal ve yönetişim) konularında danışmanlık desteği vermektedir.

Betül Bozkurt
Danışman

Betül Bozkurt

Betül Bozkurt kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışıyor. Gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişimin ancak bireyin gelişimiyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem veriyor. Motivasyondan eğiticinin eğitimine, gönüllülükten proje yönetimine kadar farklı konularda; kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel, interaktif ve yenilikçi eğitim içerikleri geliştiriyor ve uyguluyor. Psikoloji temelinden beslenen, kurumsal ve sivil alan deneyimlerinin harmanıyla özgünleşen eğitimleri farkındalık ve değişime yol açıyor.

Eğitmenliğin yanısıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, UNDP ve IFC gibi uluslararası örgütlere danışmanlık yapan Bozkurt, bugüne kadar farklı kurumlar için fark yaratan toplumsal yatırım ve gönüllülük projeleri geliştirdi. Coşkuyla inandığı gönüllülüğü özel hayatına da taşıdı ve on yılı aşkın bir süre boyunca çeşitli stk’larda gönüllülük yaptı. Şimdilerde, kurucularından olduğu “Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz” ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler” dernekleri ile toplumsal dönüşüme hizmet etmeyi sürdürüyor.

Betül Bozkurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katıldı. Halen, İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde psikodrama eğitimine devam ediyor.

www.betulbozkurt.com

Merve Titiz Akman
Danışman

Merve Titiz Akman

1999 senesinde Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yaklaşık 8 yıl Türkiye’de çeşitli sektörlerin öncü kurumlarında ( bazıları: dDf, Bilsar, Titiz, İstanbul Modern) tasarım, iletişim, süreç ve etkinlik yönetimi alanlarında tecrübe edindikten sonra kendi girişimlerini başlattı. Tasarım ve iletişim alanlarındaki iş tecrübesine paralel 2001-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde ‘Tasarım Yönetimi Sertifika Programı’ ve ‘Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etti.

Özellikle 2008 senesi itibariyle uluslararası sürdürülebilirlik ajandasını yakından takip ederek 2009 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ilk Uluslararası Ekolojik Tasarım Buluşması’nı İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirdi. 2 hafta süren, 2 konferans ve 2 paralel sergiden oluşan bu kapsamlı organizasyon sürecindeki birikimini, 2011 yılında tamamladığı ‘Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Yüksek Lisans Programı’nın (MSLS) sağladığı çok kültürlü çalışma ortamı ve uluslararası uzman ağına dahil olarak pekiştirdi. MSLS, İsveç Blekinge Teknoloji Enstitüsü’nde sürdürülebilirlik vizyonerleri tarafından yaklaşık 10 sene önce geliştirilmiş, Avrupa’nın Sürdürülebilirlik ile öğrenim alanına yenilikçi ve bütüncül yaklaşan öncü programlarından biridir. 2011 itibariyle çalışmalarını sürdürülebilirlik odaklı kurumsal, yerel gelişim, iletişim ve etkinlik yönetimi alanlarında devam ettirmektedir.

Nilüfer Aktaş
Danışman

Nilüfer Aktaş

25 yıllık kurumsal bankacılık ve finans kariyerini özellikle son çeyreğini dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ajandalarını yöneterek geçiren Nilüfer Aktaş, yeşil ve dijital dönüşümün özel sektörde iş modeline entegrasyonu odağında uzmanlaşmaktadır. Geliştirdiği ‘’sürdürülebilirlik olgunluk endeksi’’ metodolojisi ile şirketlerin ESG odaklı raporlama ve risk yönetimi faaliyetlerini değişen ekonomik ve sosyal koşullara uyumlayarak yeni bir rekabet avantajı modeli yaratmış ve bunu bir yazılım şirketi ile birlikte geliştirmiştir. Avrupa Birliği İnovasyon Komitesi tarafından verilen ulusal koç ve kadın odaklı mentor ünvanlarının yanısıra kurumiçi girişimciler platformunun (League of Intrapreneurs) Avrupa Bölge lideridir.

Nuran Aksu
Danışman

Nuran Aksu

Araştırma & Reklamcılık ve İnsan Psikolojisi ve Davranış Bilimleri mezunudur. Araştırma sektöründe iş hayatına Strateji-MORI’de 2000 senesinde başladı. 2003-2015 seneleri arasında pazarlama araştırmalarında GfK Tüketici Deneyimleri Bölümü Sektör Yönetimi departmanında çalıştı. 2005-2015 yılları arasında GfK’da itibar araştırmaları çalışmalarının yönetimini, bu alandaki model geliştirme çalışmalarını ve danışmanlık görevlerini üstlendi. Ülkemizin önde gelen şirketlerine, sivil toplum ve kamu kuruluşlarına kişisel katkılarının da olduğu RepMan modeli ile stratejik itibar araştırmaları yaptı, yönetti. Ayrıca RepMan İtibar Araştırmaları Merkezinin kuruluşunda aktif görev aldı ve danışma kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve İletişime aktarılması konusunda ülkemizde en deneyimli kişilerden olan Aksu Kurumsal Kimlik, Değerler Belirleme, Çalışan Markası Yaratma, Itibar Riskleri Yönetimi, Marka Konumlandırma, Algı Yönetimi gibi stratejik alanlarda yıllardır bilgi, birikimini paylaşmaktadır. 2015 senesi itibariyle ülkemizdeki ilk itibar yönetimi araştırma modeli RepMan’in kullanım hakkını alan AKSU halen RepMan İtibar Araştırmaları Merkezinin danışma kurulu üyesi, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği Üyesi ve ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı Şirketi kurucusu ve yöneticisidir. Her sene ortalama 5 doktora ve tez öğrencisine gönüllü olarak destek veren Aksu ayrıca Kadir Has Üniversite Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve RepMan Merkez tarafından gerçekleştirilen İtibar Yönetimi Sertifika Programı’nın koordinatörlerinden ve eğitmenlerindendir. Nuran AKSU her ay BrandMap Dergisi’nde yazılarını paylaşmaktadır.

Av. Özlem Ayata
Danışman

Av. Özlem Ayata

Ayata Hukuk Bürosu kurucusu Özlem Ayata, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Programı’nda “Türkiye’de Uzlaşma Kurumunun Yasal Çerçevesinin ve Uygulamasının Onarıcı Adalet Prensipleri ile değerlendirilmesi” konulu tezini yazarak yüksek lisansını 2009 yılında tamamladı.

2001 yılından bu yana kuruculuğunu üstlendiği hukuk bürosunda, vekili olduğu kurumların tahsili gecikmiş alacak portföylerinin idari ve hukuki takibinde uzmanlaştı. Bu kapsamdaki çalışmalarıyla müvekkillerinin gecikmiş alacaklarının icra takibi aşamasına düşmeden önceki idari takip süreciyle tahsilatını da üstlendi. Ayrıca çalıştığı kurumların riskli alacaklarının devredilmesi öncesinde, aktiflerin yönetilip geliştirilerek satıştan önce azami değer artışının sağlanması hizmetini de sunuyor.

Ayata, iş hukuku, aile hukuku, insan hakları hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, sağlık hukuku, ceza hukuku ve icra iflas hukuku alanında uzmandır. 2012 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda “İş Hukukunun Temel Prensipleri” başlıklı dersin eğitmenidir. Ulusal ve uluslararası şirketlerin etik kodlarının oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, sayılı prestij sahibi şirketlerin insan kaynakları müdürlerine ve şirket çalışanlarına “mobbing” ve “ayrımcılık yasağı / ayrımcılığın önlenmesi”eğitimleri verdi.

2012 yılından bu yana Kadının İnsan Hakları –Yeni Çözümler Derneği’nin, Türkiye’nin 58 ilinde ve Kıbrıs’ta yürüttüğü, kadınların çok çeşitli alanlarda karşılaştıkları insan hakları ihlalleri konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen ve dünyada bu alandaki en iyi çalışma seçilen eğitim programında eğiticilik yapıyor.

Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği’nin, tüm Türkiye’de yaygın dağıtımı gerçekleştirilen süreli yayını Mor Bülten’in ve Altı Nokta Körler Derneği’nin hazırladığı sesli kadın dergisi Kibele’nin hukuk köşesi yazarlığını yürütüyor. İngilizce ve İtalyanca biliyor.

Salim Kadıbeşegil
Danışman

Salim Kadıbeşegil

Stratejik İletişim Yönetimi alanında akademik ve profesyonel birikimi ve yüksek referansları bulunan Salim Kadıbeşegil, Kurumsal İtibar Yönetimi kavramının ülkemizde tanınması ve yer etmesine öncülük etti. Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası İletişim Danışmanları Birliği, ICCO‘da ülkemizi 1999-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil eden Kadıbeşegil, Capital Dergisi’nin “En Beğenilen Şirketler” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” araştırma projelerine danışmanlık verdi.. Kadıbeşegil merkezi New York’ta bulunan “The Reputation Institute”un 2001-2011 yılları arasında Türkiye temsilciliğini yürüttü. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Buğday Ekolojik Dönüşüm Derneği ve Türkiye Bilim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerinde aktif görevler yaptı. Temsil ettiği ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı Global Reporting Initiative‘in ülkemizden ilk üyesidir.

Salim Kadıbeşegil’in iletişim alanındaki 37 yıllık birikimi içinde yayımlanmış yedi kitabı bulunuyor:

 

 • Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, 1986″
 • Halkla İlişkiler Reçeteleri, 1992″
 • Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, 1997″
 • Kriz Geliyorum Der, 2002″
 • İtibar Yönetimi, 2006″
 • Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, 2009″
 • Oyun Bitti, 2012″

 

Kadıbeşegil, MediaCat Communication Institute‘de ve İletişim Danışmanları Derneği İletişim Danışmanları Derneği İDA‘da “Kurumsal İtibar Yönetimi, Kriz iletişimi yönetimi, Stratejik İletişim Planlaması, Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konularında workshop ve seminer programları verdi. Halkla ilişkiler, Stratejik İletişim, Kurumsal İtibar Yönetimi, Çalışan Markası, Kriz İletişimi, Kurum İçi İletişim konularında yerli ve yabancı yayınlarda yayımlanmış 100’den fazla makalesi vardır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinde Liderlik Yönetimi dersleri vermektedir. Kadıbeşegil RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesidir.

Bülent Fidan
Danışman

Bülent Fidan

İşletme (reklam ve pazarlama) ve iletişim sanatları alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, reklam sektöründe reklam yazarı ve ardından da yaratıcı yönetmen olarak çalıştı. Önemli tasarımcılarından uzun dönem tasarım dersleri aldı. Tasarımcı olarak da pek çok ürün ortaya koydu. Aynı zamanda karikatürist olan Bülent Fidan Türkiye, Fransa, İran, Belçika, Mısır gibi pek çok ülkede kişisel sergiler açtı, karma sergilerde yer aldı; yine yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödül kazandı. 2005 yılında Avrupa Mizah Akademisi’nin “Tüm dünyada 20. yüzyılın en başarılı 100 grafik mizahçısı” arasına seçildi ve eserleri İspanya Mizah Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Halen yerli ve yabancı dergi ve gazetelere editoryal illüstrasyon ve karitatür çizmeye devam ediyor. Sektörün tek tasarım dergisi olan Grafik Tasarım dergisinin ve Ekim 2015’te yayın hayatına başlayan BrandMap dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürüyor.

Ayşe Beyazova
Danışman

Ayşe Beyazova

İstanbul’daki Suriyeli ebeveynlerin çocuklarının eğitimine dair görüşlerinin analizine ilişkin doktora tezini 2017’de tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku’nda yüksek lisans yapmıştır. Daha önce Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde çalışmış olan Beyazova Birimin kuruluşunda ve koordinasyonunda rol almıştır. 2008-2016 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çocuk hakları, sivil toplum ve eğitime ilişkin çeşitli dersler vermiştir. Çalışma alanları sivil toplum, çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı eğitim’dir. 2016 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarda araştırma ve eğitim odaklı çalışmalar yürütmektedir.

Hakan Karakurt
Danışman

Hakan Karakurt

Rhetoras Content Agency’nin kurucusu olan Hakan Karakurt, dijital strateji ve içerik geliştirme projeleri konusunda danışmanlık veriyor. Aynı zamanda büyük bir markanın içerik ekibini yönetiyor. Vakit buldukça bloglarda ve online dergilerde dijital medya, sinema ve bilim kurgu konularında makaleler yazıyor.

Rama Mousali
Danışman

Rama Mousali

Ne Dediler?

Etki Raporumuz da da yer alan paydaşlarımızın görüşleri

“Mikado sosyal etki alanında Türkiye’de kapasite yaratılması konusunda öncülük etti, kavramın oturmasına çok büyük katkıda bulundu. Bunu yaparken tam bir sosyal girişim gibi davrandı ve sosyal faydayı her türlü finansal getirinin önünde gördü, yönettiği projelerin etkilerinin yüksek olması için kurumları yönlendirdi. Kendi ekibini de benzer bakış açısındaki kişilerden oluşturduğu için çalışan herkes kurum vizyonuna katkıda bulundu.”

“Mikado’nun uzun yıllardır ekosistemdeki yeri oturdu ve birçok kurumun etki odaklı dönüşümüne katkı sağlıyor. Kurumlar üzerinde de önemli bir etki alanı oluşmaya başladı. Biz de yakın işbirliğinde olmaktan memnunuz ve uzun süre devam etmesini arzuluyoruz. Gelişebileceğini düşündüğüm bir nokta ise Mikado’nun sürdürülebilirlik alanında kariyer düşünen gençler için ilk akla gelen şirket olması ve gençlerin Mikado’yu hem daha çok tercih etmesi hem de uzun yıllar kalmaları için destekleyici politikalar geliştirilmesi. Mikado’da kariyerin ilgili ve yetkin gençler için daha cazip bir hale gelmesinin önemli bir gelişim alanı olduğunu düşünüyorum.”

“Öncü uygulamalar geliştirmek ve bunları hayata geçirmek Mikado’nun en güçlü yanı. “

“İş birliği yaptığı kuruluşlar ile çalışma yöntemleri çok verimli. Yaratıcı ve işlevsel çözümler üretebiliyorlar. Uluslar arası gündemi yakın takip ederek Türkiye’de alanlarında öncü bir rol üstleniyorlar. Mikado ile çalışan her kurumun Mikado’dan sürdürülebilirlik ve etki gündemlerine dair bir çok yeni bilgi öğrendiğini düşünüyorum.”

“Mikado, toplumsal dönüşüm için temel ve öncü bir aktör olma özelliğini yıllardır başarı ile koruyor. Yenilikçiliği, etki odaklılığı, sürdürülebilirliği öncelemesi ile fark yaratan, bunu gerçekleştirirken de ekosistemdeki paydaşları ile işbirlikçi ve üretken bir takım çalışması gerçekleştirmesini son derece kıymetli buluyorum. Mikado’nun 15. yılına ulaşması hem bir başarı öyküsü hem de sosyal girişimler açısından ilham ve cesaret veren bir örnek oluşturuyor. Mikado için önerim/beklentim yeniyi ve birey-toplum-gezegen için fayda sağlamayı temel alan felsefesini sürdürecek enerjiyi koruması ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz süreçlerden minimum etkilenecek şekilde yolunda ilerlemeyi başarması. Türkiye’nin, Mikado gibi toplumsal değişim aktörlerine çok ihtiyacı var. Gerek gelişimine katkı yaptığı ve ekosistemde farklı rollerde yaşamına devam eden personel ve gönüllüleri, gerekse yaklaşım ve iş yapış biçimi ile oluşturduğu standartları sürdürmesi, başlı başına büyük bir zorluk ve hedef.”

“Mikado çok enerjik ve iyi bir ortak. Bu pozitif yaklaşımı koruyarak yolunuza devam etmenizi dilerim.”

“Tepeden değil tabandan değişim, her sesin duyulduğu ve değer verildiği çalışmalar çok değerli.”

“Mikado ekip ruhu diye bir şey var, bu aidiyet duygusu benim için çok özel gerçekten!”

“Türkiye’de olmayan bir şeyi başlattınız. Daha ne olsun:).
Etki odaklı ölçümleme konusunda hepimizin çok yolu var, inşallah bu alanda sektöre beraber katkılarımız olur. ülkenin muhtemelen ilk etki raporunu beraber tasarlayıp yazdığımızdan bugüne 12 yıl geçmiş. Başarılarınızın devamını dilerim.”

“Mikado benzersiz bir sosyal girişim. Benzersizliği bir sosyal girişim olmasından kaynaklanmıyor, sosyal girişimciliğe kattığı değer Mikado’yu benzersiz kılıyor. İlham veren yaratıcı projeleri, yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilirliğe olan tutkusu, değişime dair gayretleri Mikado ile ilgili gözlemlerim. Mikado ile yolumun kesişmiş olmasından tarifsiz bir mutluluk duyuyorum. Düşündüm fakat yapacak bir öneri bulamadım. Bence şahanesiniz!”

“Minicik bir yüreğin yarattığı değişime hayran kalmamak mümkün değil. Nice başarılara, globalde daha sık adınızı duymaya diyorum”

“Türkiye’deki sürdürülebilirlik yönetimi bilincinin oluşması ve gelişmesinde Mikado’nun katkıları çok fazla.”

“Mikado’nun kalkınma odaklı bakış açısını hiç kaybetmeden ekosistemde etki üzerine farkındalık yaratması çok değerli.”

“Mikado 15 yıldır kurumlarda sürdürülebilirlik ve sosyal etki bilincinin yerleşmesinde öncü rol oynuyor.”

“Fark edilir ve akılda kalıcı. Amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışan üreten ve yenilikçi. İş birlikçi ve girişimci. Dinamik bir yapı. Her zaman tavsiye ettiğim bir kuruluş. Tebrik ediyor, basarilarinizin devamını diliyorum.”

Mikado Blog