SBTi Net-Sıfır Standardı Atölyesi 

Net-sıfır hedefi için uluslararası kabul gören standart olarak Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi (Science Based Targets Initiative -SBTi) Net-Sıfır Standardı hakkında bilgilendirme ve ardından katılımcı bir çalışma ile kurumun varsa hedeflerinin veya mevcut durumunun bu standart doğrultusunda değerlendirilmesini içeren bir atölyedir.

Kimler Katılmalı?

İklim krizi için somut bir yol haritası çizmek isteyen kurumlar/kişiler

SBTi Net-Sıfır Standardına başvurmayı düşünen kurumlar

Paris İklim Antlaşmasında kabul edilen küresel 1.5 °C hedefi ile uyumlu Net-Sıfır hedefi belirlemek isteyen veya belirlemiş olup bu doğrultuda iklim eylem planı hazırlamak isteyen kurumlar

Neden Katılmalı?

Değişmekte olan dünyaya ayak uydurmaya çalışan tepkisel “takipçi” konumu yerine iklim krizini kendi vizyon ve değerleri doğrultusunda ele alıp tüm dünyada kuralların ve normların yeniden belirlenmekte olduğu bu süreçte bir adım önde olarak geleceği belirleyenler arasında yer almak

Uluslararası talep ve yaptırımlara zamanında hazır olmak

İklim eylem planını bilimsel bir anlayışla ve Paris İklim Antlaşması’nda kabul edilen hedeflerle uyum içerisinde hazırlamak için gerekli anlayışı ve alt yapıyı oluşturmak

İklim eylem planında netlik kazanmak ve ilerleme kat etmek

Kurumun tüm birimleriyle iklim eylem planının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı vermek

 

Eğitim Yeri: Zoom Platformu

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 2 saat

Katılım Ücreti: 27.500 TL (Her şirketten 15-20 kişi için geçerlidir.)

Katılım Belgesi: İsme özel katılım sertifikası verilecektir.

 

Eğitmenler

Pınar Öncel
Sürdürülebilir Yaşam EN ROADS İklim Elçisi

Tuna Özçuhadar
Sürdürülebilir Yaşam EN ROADS İklim Elçisi

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı