EN ROADS İklim Eylemi Simülasyon Oyunu 

MIT Sloan Sürdürülebilirlik İnisiyatifi ve Climate Interactive tarafından geliştirilen, roller ve canlandırmaya dayalı, iklim değişikliğini durdurmak için azaltım çözümlerini araştıran bir grup oyunudur. Oyunda katılımcılar kendilerine verilen çeşitli rollerle bir BM İklim Zirvesi canlandırmakta ve EN ROADS iklim simülatörünü kullanarak birlikte bir iklim senaryosu oluşturmaktadır. Oyun süresi iklim değişikliğine dair bilgilendirici bir sunumla birlikte 3.5 saattir, çevrimiçi veya fiziksel oynanmaktadır.

EN ROADS, iklim çözümlerini test etmek ve iklim senaryoları yaratmak için kullanılan, en yeni bilimsel bulgular ve teknoloji ile geliştirilmiş bir simülasyon modelidir. Sistem Dinamikleri Modellemelerine dayalı simülasyon ile bağlantıları görmeye, senaryolar oluşturmaya, iklim değişikliği ve ilişkili olduğu eşitsizlik, enerji, sağlık ve gıda gibi alanlardaki sorunlara hangi eylemlerle çözüm üretilebileceğine dair içgörüler oluşturmaya yardımcı olur. İklim değişikliğini etkileyen tüm etmenleri ve olası etkilerini küresel sistem dinamikleri perspektifinden aktaran EN-ROADS, katılımcıların önyargılar ve bilimsel dayanağı olmayan görüşlerden arınarak birbirinden kopuk bilgi parçalarını birleştirerek bütün resmi görebilecekleri bir anlayışa kavuşmalarına yardımcı olur.

Kimler Katılmalı?

İklim krizi için somut bir yol haritası çizmek isteyen kurumlar/kişiler

Neden Katılmalı?

Değişmekte olan dünyaya ayak uydurmaya çalışan tepkisel “takipçi” konumu yerine iklim krizini kendi vizyon ve değerleri doğrultusunda ele alıp tüm dünyada kuralların ve normların yeniden belirlenmekte olduğu bu süreçte bir adım önde olarak geleceği belirleyenler arasında yer almak

Uluslararası talep ve yaptırımlara zamanında hazır olmak

İklim eylem planını bilimsel bir anlayışla ve Paris İklim Antlaşması’nda kabul edilen hedeflerle uyum içerisinde hazırlamak için gerekli anlayışı ve alt yapıyı oluşturmak

İklim eylem planında netlik kazanmak ve ilerleme kat etmek

Kurumun tüm birimleriyle iklim eylem planının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı vermek

Eğitim Yeri: Zoom Platformu

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 3,5 saat

Katılım Ücreti: 42.500 TL (Her şirketten 15-20 kişi için geçerlidir.)

Katılım Belgesi: İsme özel katılım sertifikası verilecektir.

 

Eğitmenler

Pınar Öncel
Sürdürülebilir Yaşam EN ROADS İklim Elçisi

Tuna Özçuhadar
Sürdürülebilir Yaşam EN ROADS İklim Elçisi

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı