AB Yeşil Mutabakat Bilgilendirme Eğitimi

Yeşil Mutabakat, AB’nin ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlikle birleştirmeyi hedefleyen bir stratejisidir. Bu kapsamda, AB ülkeleri ve sektörler, karbon salımını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek, çevre dostu üretim yöntemlerini benimsemek ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun politikaları hayata geçirmek için çalışmaktadır. Yeşil Mutabakat ile AB’nin daha sıkı çevresel standartlar ve sürdürülebilirlik gereklilikleri getirmesi Türk ihracatçılarını doğrudan etkileyecektir. Bu eğitimle AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’ye etkileri irdelenecek ve katılımcılar kurumlarında geliştirmeleri gereken yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kimler Katılmalı?

AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte küresel boyutta gündeme gelen Yeşil Dönüşüm kapsamında aksiyon almayı hedefleyen kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile özellikle enerji, tarım, sanayi, kimya, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar

Neden Katılmalı?

2019 Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Avrupa’nın yeni büyüme stratejisi olarak lanse edilmektedir. Avrupa Birliği AYM ile kaynakları verimli kullanan ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş için kılavuzluk etmeyi hedeflemektedir. Nihai hedefin 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak olduğu AYM; küresel ısınmayı yavaşlatmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derece seviyesine yakın tutabilmek için küresel çapta karbonsuzlaştırma çalışmalarını ortaya koymayı şart koşmaktadır.

AYM ile birlikte öne çıkan “Yeşil Dönüşüm”ün sadece Avrupa Birliği’yle sınırlı kalmayacağı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin en önemli ihracat ortağı olmasından hareketle; Yeşil Dönüşüm’e uyumlanmak, rekabet gücünün yitirilmemesi ve olası kayıpların azaltılması için sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikalarını yeşil dönüşüm perspektifiyle ele alması gerekmektedir.

 

 

 

Eğitim Yeri: Zoom Platformu

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitim Dili: Türkçe

Katılım Ücreti: 20.000 TL (Her şirketten 15-20 kişi için geçerlidir.)

 

Eğitmen

Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü